[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Các LUG tham gia VAIP dưới dạng chi hội> HanoiLUG và dự án MOST đang vote để tham gia Hội Tin Học Việt Nam
> dưới dạng một chi hội FOSS.
>
> IMO, Các LUG trong toàn quốc cũng nên tham gia ngang hàng với HanoiLUG.
> Đoàn kết lại chúng ta sẽ mạnh hơn và có tiếng nói hơn.
>
> Thảo luận ở đây
> http://lists.hanoilug.org/pipermail/hanoilug/2011-October/009896.html
>
> Mong các bác trao đổi và cho ý kiến về việc SaigonLUG tham gia.

-1