[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Các LUG tham gia VAIP dưới dạng chi hội2011/10/16 An NGUYEN <[email protected]>:
>> HanoiLUG và dự án MOST đang vote để tham gia Hội Tin Học Việt Nam
>> dưới dạng một chi hội FOSS.
>>
>> IMO, Các LUG trong toàn quốc cũng nên tham gia ngang hàng với HanoiLUG.
>> Đoàn kết lại chúng ta sẽ mạnh hơn và có tiếng nói hơn.
>>
>> Thảo luận ở đây
>> http://lists.hanoilug.org/pipermail/hanoilug/2011-October/009896.html
>>
>> Mong các bác trao đổi và cho ý kiến về việc SaigonLUG tham gia.
>
> -1

SaigonLUG là một cái hội vô tổ chức xét về mặt cấu trúc. Kêu gọi gia
nhập cái này cái kia, ai đứng ra chịu trách nhiệm đại diện cho cả hội
được?

Còn cá nhân em, em chỉ có 1 câu hỏi và đồng thời cũng là thứ duy nhất
em quan tâm/được lợi từ SaigonLUG:
Liệu chuyện đưa SaigonLUG gia nhập cái này cái kia có làm cho tình bạn
giữa các anh em trong Saigon ngày càng bó chặt chẽ hơn không? Hay là
anh em chỉ cần vài câu với nhau trên IRC, nhậu nhẹt cà phê hàn huyên
với nhau là dủ thân mật rồi?

Đó là cái duy nhất em quan tâm từ SaigonLUG, nếu câu trả lời của anh
em là có thì em xin đồng tình cả 2 tay.-- 
An NGUYEN || System Administrator
Skunkworks.vn