[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Các LUG tham gia VAIP dưới dạng chi hội2011/10/16 An NGUYEN <[email protected]>
>
> > -1
>
> SaigonLUG là một cái hội vô tổ chức xét về mặt cấu trúc.

Anarchism à?
Vậy thì SaigonLUG coi như chết rồi nhé :)


> Kêu gọi gia
> nhập cái này cái kia, ai đứng ra chịu trách nhiệm đại diện cho cả hội
> được?

Vì vậy tôi mới nói:
Thành viên của SaigonLUG có thể tham gia với tư cách cá nhân.

Còn bản thân SaigonLUG, nếu đã có hoạt động thì xin tiếp tục tiếp cách
hoạt động cũ.

>
> Còn cá nhân em, em chỉ có 1 câu hỏi và đồng thời cũng là thứ duy nhất
> em quan tâm/được lợi từ SaigonLUG:
> Liệu chuyện đưa SaigonLUG gia nhập cái này cái kia có làm cho tình bạn
> giữa các anh em trong Saigon ngày càng bó chặt chẽ hơn không?

Đây có lẽ là chuyện nội bộ của SaigonLUG hơn là cả cộng đồng FOSS của Việt Nam.

SaigonLUG nên build cộng đồng của mình mạnh trước.

Việc tham gia Chi hội PNTDNM thuộc Hội Tin Học không ảnh hưởng tới
những hoạt động
đã và đang có của SaigonLUG.

Tôi đưa ra khá nhiều options cho SaigonLUG:
Cách tốt hơn là các anh chị phân tích thiệt hơn của từng cái và chọn một.

> Hay là
> anh em chỉ cần vài câu với nhau trên IRC, nhậu nhẹt cà phê hàn huyên
> với nhau là dủ thân mật rồi?

Chưa đủ để thành một cộng đồng kiểu anarchy.
# Tôi tránh dùng từ này và càng không muốn dịch từ này ra tiếng Việt

Về vấn đề build cộng đồng, tôi đã đề cập khá nhiều lần trên SaigonLUG
với tinh tần đóng góp tích cực.
Đề nghị xem lại các email đó.

>
> Đó là cái duy nhất em quan tâm từ SaigonLUG, nếu câu trả lời của anh
> em là có thì em xin đồng tình cả 2 tay.

Đọc thêm cả ở đây:
http://lists.hanoilug.org/pipermail/hanoilug/2011-October/thread.html#9896
# Chắc bạn An đã đọc *tất cả* các email này vì đang đăng ký vào HanoiLUG.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/