[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Các LUG tham gia VAIP dưới dạng chi hội> HanoiLUG và dự án MOST đang vote để tham gia Hội Tin Học Việt Nam
> dưới dạng một chi hội FOSS.
> 
> IMO, Các LUG trong toàn quốc cũng nên tham gia ngang hàng với HanoiLUG.
> Đoàn kết lại chúng ta sẽ mạnh hơn và có tiếng nói hơn.
> 
> Thảo luận ở đây
> http://lists.hanoilug.org/pipermail/hanoilug/2011-October/009896.html
> 
> Mong các bác trao đổi và cho ý kiến về việc SaigonLUG tham gia.
> 
Hì cái gì ở underground thì cho underground luôn đi ;-) Còn bác nào 
thích vào hội để "dễ kiếm tiền từ nguồn mở" thì xin mời cứ gia nhập.  

Saigonlug nói đi nói lại cũng chỉ là cái mailing-list thôi mà, có gì đâu 
mà cứ cần phải cái tên "SaigonLUG". 

Hoang

-- 
You can fool all the people all of the time if the advertising is right
and the budget is big enough.
		-- Joseph E. Levine
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U