[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tìm nơi học lập trình web căn bảnOn Sat, 8 Oct 2011 06:29:22 -0700 (PDT)
Thương Quốc <[email protected]> wrote:

> Mình đang tìm nơi để học lập trình web căn bản. Mục đích để có kiến
> thức. Thời gian vào các buổi tối, thứ 7 và chủ nhật.
> Anh em chỉ hộ em nhé.
> Cảm ơn anh em.

Bạn có thể học với học phí bi nhiêu, mình tìm người dạy cho, hoặc mình
dạy luôn :D 

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115