[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Các LUG tham gia VAIP dưới dạng chi hộiOn Sun, 16 Oct 2011 09:45:12 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> 2011/10/16 An NGUYEN <[email protected]>
> >
> > > -1
> >
> > SaigonLUG là một cái hội vô tổ chức xét về mặt cấu trúc.
> 
> Anarchism à?
> Vậy thì SaigonLUG coi như chết rồi nhé :)
> 
> 
> > Kêu gọi gia
> > nhập cái này cái kia, ai đứng ra chịu trách nhiệm đại diện cho cả
> > hội được?
> 
> Vì vậy tôi mới nói:
> Thành viên của SaigonLUG có thể tham gia với tư cách cá nhân.
> 
> Còn bản thân SaigonLUG, nếu đã có hoạt động thì xin tiếp tục tiếp cách
> hoạt động cũ.
> 
> >
> > Còn cá nhân em, em chỉ có 1 câu hỏi và đồng thời cũng là thứ duy
> > nhất em quan tâm/được lợi từ SaigonLUG:
> > Liệu chuyện đưa SaigonLUG gia nhập cái này cái kia có làm cho tình
> > bạn giữa các anh em trong Saigon ngày càng bó chặt chẽ hơn không?
> 
> Đây có lẽ là chuyện nội bộ của SaigonLUG hơn là cả cộng đồng FOSS của
> Việt Nam.
> 
> SaigonLUG nên build cộng đồng của mình mạnh trước.
> 
> Việc tham gia Chi hội PNTDNM thuộc Hội Tin Học không ảnh hưởng tới
> những hoạt động
> đã và đang có của SaigonLUG.
> 
> Tôi đưa ra khá nhiều options cho SaigonLUG:
> Cách tốt hơn là các anh chị phân tích thiệt hơn của từng cái và chọn
> một.
> 
> > Hay là
> > anh em chỉ cần vài câu với nhau trên IRC, nhậu nhẹt cà phê hàn huyên
> > với nhau là dủ thân mật rồi?
> 
> Chưa đủ để thành một cộng đồng kiểu anarchy.
> # Tôi tránh dùng từ này và càng không muốn dịch từ này ra tiếng Việt
> 
> Về vấn đề build cộng đồng, tôi đã đề cập khá nhiều lần trên SaigonLUG
> với tinh tần đóng góp tích cực.
> Đề nghị xem lại các email đó.
> 
> >
> > Đó là cái duy nhất em quan tâm từ SaigonLUG, nếu câu trả lời của anh
> > em là có thì em xin đồng tình cả 2 tay.
> 
> Đọc thêm cả ở đây:
> http://lists.hanoilug.org/pipermail/hanoilug/2011-October/thread.html#9896
> # Chắc bạn An đã đọc *tất cả* các email này vì đang đăng ký vào
> HanoiLUG.


ôi, chảnh xíu: Cái ai mời thì tham gia cũng được. Thời buổi này mà cứ
phải xin xỏ hoài chán lắm. 

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115