[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [ubuntu-vn] Gặp mặt offline chào ubuntu 11.10 - (23-10-2011 - TP HCM)cho gentoo đi nha :">

2011/10/17 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Mon, 17 Oct 2011 21:14:33 +0700
Nguyen Quang <[email protected]> wrote:

> He he, mình xin lặn lội từ Thủ Đức tới, cũng muốn trao đổi một chút
> về U và cả A :)

Rồi, làm cú Arch offline được rồi. Đảm bảo ăn chắc cái đội Ubuntu ^^

>
> Vào 20:17 Ngày 17 tháng 10 năm 2011, Doan, ( HCM )Lương Văn <
> [email protected]> đã viết:
>
> > >Có mời arch-fan không ^^ Ngày nào Arch có rì li mới :D nên ngày
> > >nào làm party cũng được, tranh thủ làm luôn ngày của ubuntu ;)
> >
> > >j/k
> >
> > > Mọi người đều được chào đón: những người tìm hiểu về hệ điều hành
> > > ubuntu linux, làm việc với mã nguồn mở, sử dụng linux hàng ngày,
> > > người dùng các hệ điều hành khác muốn biết thêm về hệ điều hành
> > > mới, và cả những anti-ubuntu ^^
> >
> > Hoan ngênh anh đến. Có anh có thêm người nói chuyện về Arch cho
> > vui. Em tranh thủ hỏi vài thứ =)). Em thì Arch hay U gì cũng được
> > cả. Có nơi để đến *giao lưu* là được rồi.
> >
> > --
> > You received this message because you're subscribed to the mailing
> > list "Saigon GNU/Linux User Group".
> > List Address: [email protected] || List Archive:
> > http://groups.google.com/group/saigonlug
> > To unsubscribe from this group, send email to <
> > [email protected]>
> >
>
>
>--
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
---
hungnv