[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [ubuntu-vn] Gặp mặt offline chào ubuntu 11.10 - (23-10-2011 - TP HCM)@ anh Kỳ Anh: em và Việt tới phát CD Win7 free nha

2011/10/18 Doan, ( HCM )Lương Văn <[email protected]>
cho gentoo đi nha :">

Mọi người đều được chào đón: những người tìm hiểu về hệ điều hành ubuntu linux, làm việc với mã nguồn mở, sử dụng linux hàng ngày, người dùng các hệ điều hành khác muốn biết thêm về hệ điều hành mới, và cả những anti-ubuntu ^^ 
^^

P/s Vậy là có 3 archer à :P 

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>