[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [ubuntu-vn] Gặp mặt offline chào ubuntu 11.10 - (23-10-2011 - TP HCM)On Tue, 18 Oct 2011 11:15:01 +0700
Phu Le Tra Vinh <[email protected]> wrote:

> @ anh Kỳ Anh: em và Việt tới phát CD Win7 free nha

Đĩa Win7 có bản quyền nhé, mình sẽ nhận về tặng vợ :D ^^

> 2011/10/18 Doan, ( HCM )Lương Văn <[email protected]>
> 
> > cho gentoo đi nha :">
> >>
> >
> > Mọi người đều được chào đón: những người tìm hiểu về hệ điều hành
> > ubuntu
> >> linux, làm việc với mã nguồn mở, sử dụng linux hàng ngày, người
> >> dùng các hệ điều hành khác muốn biết thêm về hệ điều hành mới, và
> >> cả những anti-ubuntu ^^
> >
> > ^^
> >
> > P/s Vậy là có 3 archer à :P
> >
> >  --
> > You received this message because you're subscribed to the mailing
> > list "Saigon GNU/Linux User Group".
> > List Address: [email protected] || List Archive:
> > http://groups.google.com/group/saigonlug
> > To unsubscribe from this group, send email to <
> > [email protected]>
> >
> -- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115