[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

XIN tài liệu về Chuẩn Giao Tiếp MởChào ace!
Hiện tại mình đang cần nghiên cứu về thằng này (chuẩn giao tiếp mở -
open protocol standard) cụ thể gồm những nội dung: "chuẩn giao tiếp
mở" là gì? Tại sao cần nó? Thế giới đã làm như thế nào, các ví dụ về
các trang web ứng dụng chuẩn đó?
nhưng hiện tại việc tìm kiếm tài liệu liên quan đến nó khá hiếm nên
muốn nhờ mọi người, ai có tài liệu về nó chia sẻ cho mình với.
Nếu bạn nào có tài liệu về phần này có thể cho mình xin copy đc ko?
Địa chỉ email của mình là [email protected]
Xin cám ơn các bạn!