[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Dual VGA card on Ubuntu 11.10Dear all

Không biết mọi người ở đây có ai dùng laptop HP-Envy 14 (nr1110) không. Mình sử dụng con này cũng khá lâu, trước giờ không biết nó bị hạn chế khi sử dụng Linux GUI (Gnome 3 - LXDE v.v...).
Sở dĩ có chuyện này là vì nó sử dụng 2 card 1 card onboard & 1 card rời Radeon. Khi mở máy, cắm điện nó tự chọn card rời, và khi khởi động bằng pin thì nó chạy card onboard(có lẽ để bảo toàn pin). Chính vì điều này nên khi mình cài đặt Ubuntu 11.10 lên máy(lúc cắm điện) máy nhận tốt card rời và performed các hiệu ứng nguyên si. Tuy nhiên khi khởi động bằng Pin thì màn hình tối đen như mực, không có tín hiệu gì. Mặc dù ổ cứng và các dịch vụ khác mình nghĩ nó vẫn chạy. Theo mình hình như nó không tự detect để chuyển qua card onboard được.

Search 1 vòng thấy các thầy nước ngoài cũng gặp trường hợp tương tự nhưng không có cách giải quyết rốt ráo. Vậy bạn nào đã và đang gặp trường hợp này xin cùng thảo luận

Cám ơn

--
We are not trying to solve the how-to-administer-my-Linux-box problem.
Lots of people are doing useful work on that.