[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Dual VGA card on Ubuntu 11.102011/10/19 Tũn <[email protected]>:
> Không biết mọi người ở đây có ai dùng laptop HP-Envy 14 (nr1110) không. Mình
> sử dụng con này cũng khá lâu, trước giờ không biết nó bị hạn chế khi sử dụng
> Linux GUI (Gnome 3 - LXDE v.v...).
> Sở dĩ có chuyện này là vì nó sử dụng 2 card 1 card onboard & 1 card rời
> Radeon. Khi mở máy, cắm điện nó tự chọn card rời, và khi khởi động bằng pin
> thì nó chạy card onboard(có lẽ để bảo toàn pin). Chính vì điều này nên khi
> mình cài đặt Ubuntu 11.10 lên máy(lúc cắm điện) máy nhận tốt card rời và
> performed các hiệu ứng nguyên si. Tuy nhiên khi khởi động bằng Pin thì màn
> hình tối đen như mực, không có tín hiệu gì. Mặc dù ổ cứng và các dịch vụ
> khác mình nghĩ nó vẫn chạy. Theo mình hình như nó không tự detect để chuyển
> qua card onboard được.
>
> Search 1 vòng thấy các thầy nước ngoài cũng gặp trường hợp tương tự nhưng
> không có cách giải quyết rốt ráo. Vậy bạn nào đã và đang gặp trường hợp này
> xin cùng thảo luận

Mình cũng bị vấn đề y chang vậy với máy HP dv6t với 11.04
và chưa tìm ra cách giải quyết.

Cứ cắm điện và boot lên thôi ;) -> Chắc ăn.

Mình chưa dùng 11.10 nhưng có thể thử cách này

1. Khởi động máy
2. Chọn từng kernel trong grub và boot thử

Mình nghĩ rằng sẽ có 1 kernel work khi boot bằng battery.

Thử nhé!

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/