[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] XIN tài liệu về Chuẩn Giao Tiếp Mở2011/10/19 Nguyen Phong <[email protected]>:
> Chào ace!
> Hiện tại mình đang cần nghiên cứu về thằng này (chuẩn giao tiếp mở -
> open protocol standard) cụ thể gồm những nội dung: "chuẩn giao tiếp
> mở" là gì? Tại sao cần nó? Thế giới đã làm như thế nào, các ví dụ về
> các trang web ứng dụng chuẩn đó?

Câu hỏi này quá chung.
Những thông tin bác cần biết đều có ở đây:
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_standard


> nhưng hiện tại việc tìm kiếm tài liệu liên quan đến nó khá hiếm nên
> muốn nhờ mọi người, ai có tài liệu về nó chia sẻ cho mình với.

Tài liệu rất nhiều, xem link trên.

> Nếu bạn nào có tài liệu về phần này có thể cho mình xin copy đc ko?

Và đã là chuẩn mở thì tất nhiên sẽ download được ở trên mạng.
Bác muốn hỏi chuẩn nào?

> Địa chỉ email của mình là [email protected]

Bác dùng cái này nhé: [email protected]
(không yêu cầu gửi email cá nhân)

Tôi không rõ bác làm ở Sở TTTT nào hay đang cần viết tiểu luận để thày
giáo chấm điểm?
Nếu bác nói rõ mục đích tìm hiểu của mình thì sẽ có
rất nhiều nghệ sẽ chém gió bay ra đỡ hộ :)

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/