[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Dual VGA card on Ubuntu 11.102011/10/19 Huy <[email protected]>:
> Theo mình biết thì trong bios của những máy dạng này thường có tùy chọn bật
> tắt việc chuyển đổi giữa card ôm-bô và card rời, bạn vào đó tìm hiểu xem,
> công nghệ của ATI thì là switchable graphic.

Có BIOS không switch được đâu.
Trường hợp này thì tắc tị :)

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/