[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Dual VGA card on Ubuntu 11.10BIOS của dòng HP Envy này không có chức năng disable 1 trong card
Bởi vì tư tưởng chủ đạo là Switchable graphic.

Mình dùng bên ubuntu thì nhiệt độ CPU luôn ở mức 56 -60 độ, cao gần gấp đôi so với khi sử dụng ở Windows

Vào 23:45 Ngày 19 tháng 10 năm 2011, Huy <[email protected]> đã viết:
Ngày 10/19/2011 08:56 PM, Tũn viết:

Dear all

Không biết mọi người ở đây có ai dùng laptop HP-Envy 14 (nr1110) không. Mình sử dụng con này cũng khá lâu, trước giờ không biết nó bị hạn chế khi sử dụng Linux GUI (Gnome 3 - LXDE v.v...).
Sở dĩ có chuyện này là vì nó sử dụng 2 card 1 card onboard & 1 card rời Radeon. Khi mở máy, cắm điện nó tự chọn card rời, và khi khởi động bằng pin thì nó chạy card onboard(có lẽ để bảo toàn pin). Chính vì điều này nên khi mình cài đặt Ubuntu 11.10 lên máy(lúc cắm điện) máy nhận tốt card rời và performed các hiệu ứng nguyên si. Tuy nhiên khi khởi động bằng Pin thì màn hình tối đen như mực, không có tín hiệu gì. Mặc dù ổ cứng và các dịch vụ khác mình nghĩ nó vẫn chạy. Theo mình hình như nó không tự detect để chuyển qua card onboard được.

Search 1 vòng thấy các thầy nước ngoài cũng gặp trường hợp tương tự nhưng không có cách giải quyết rốt ráo. Vậy bạn nào đã và đang gặp trường hợp này xin cùng thảo luận

Cám ơn
Theo mình biết thì trong bios của những máy dạng này thường có tùy chọn bật tắt việc chuyển đổi giữa card ôm-bô và card rời, bạn vào đó tìm hiểu xem, công nghệ của ATI thì là switchable graphic.


--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]googlegroups.com>--
We are not trying to solve the how-to-administer-my-Linux-box problem.
Lots of people are doing useful work on that.