[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Dual VGA card on Ubuntu 11.102011/10/24 Tũn <[email protected]>:
> Mình dùng bên ubuntu thì nhiệt độ CPU luôn ở mức 56 -60 độ, cao gần gấp đôi
> so với khi sử dụng ở Windows

Do đó rất nhanh hết pin!


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/