[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Dual VGA card on Ubuntu 11.102011/10/24 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>:
> 2011/10/24 Tũn <[email protected]>:
>> Mình dùng bên ubuntu thì nhiệt độ CPU luôn ở mức 56 -60 độ, cao gần gấp đôi
>> so với khi sử dụng ở Windows
>
> Do đó rất nhanh hết pin!
>

Sandy Bridge dòng Mobile, nhiệt độ chừng đó rồi còn kêu ca gì nữa trời.