[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Dual VGA card on Ubuntu 11.102011/10/24 An NGUYEN <[email protected]>:
> 2011/10/24 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>:
>> 2011/10/24 Tũn <[email protected]>:
>>> Mình dùng bên ubuntu thì nhiệt độ CPU luôn ở mức 56 -60 độ, cao gần gấp đôi
>>> so với khi sử dụng ở Windows
>>
>> Do đó rất nhanh hết pin!
>>
>
> Sandy Bridge dòng Mobile, nhiệt độ chừng đó rồi còn kêu ca gì nữa trời.
>

Máy mình bình thường toàn 60 độ, khi chạy cái gì nặng toàn 99 - 100 độ
C không này.