[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Dual VGA card on Ubuntu 11.10Nhiệt độ laptop cao quá thì rất đáng sợ. Vì máy nóng sẽ làm giảm tuổi
thọ pin rất nhiều (kinh nghiệm của việc cho chạy các chương trình
"khủng" trên laptop từ đêm này qua đêm khác :-( ).

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/2011/10/24 An NGUYEN <[email protected]>:
> 2011/10/24 An NGUYEN <[email protected]>:
>> 2011/10/24 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>:
>>> 2011/10/24 Tũn <[email protected]>:
>>>> Mình dùng bên ubuntu thì nhiệt độ CPU luôn ở mức 56 -60 độ, cao gần gấp đôi
>>>> so với khi sử dụng ở Windows
>>>
>>> Do đó rất nhanh hết pin!
>>>
>>
>> Sandy Bridge dòng Mobile, nhiệt độ chừng đó rồi còn kêu ca gì nữa trời.
>>
>
> Máy mình bình thường toàn 60 độ, khi chạy cái gì nặng toàn 99 - 100 độ
> C không này.
>
> --
> You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
> List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>
>