[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Dual VGA card on Ubuntu 11.10On Mon, 24 Oct 2011 08:02:56 +0200
Hai Nam <[email protected]> wrote:

> Nhiệt độ laptop cao quá thì rất đáng sợ. Vì máy nóng sẽ làm giảm tuổi
> thọ pin rất nhiều (kinh nghiệm của việc cho chạy các chương trình
> "khủng" trên laptop từ đêm này qua đêm khác :-( ).

Mình mua máy xịn, 2.2Gbz về toàn down xuống còn 1.1Ghz để xài thôi :)

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115