[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Dual VGA card on Ubuntu 11.10On Mon, 24 Oct 2011 10:51:22 +0700
An NGUYEN <[email protected]> wrote:

> 2011/10/24 An NGUYEN <[email protected]>:
> > 2011/10/24 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>:
> >> 2011/10/24 Tũn <[email protected]>:
> >>> Mình dùng bên ubuntu thì nhiệt độ CPU luôn ở mức 56 -60 độ, cao
> >>> gần gấp đôi so với khi sử dụng ở Windows
> >>
> >> Do đó rất nhanh hết pin!
> >>
> >
> > Sandy Bridge dòng Mobile, nhiệt độ chừng đó rồi còn kêu ca gì nữa
> > trời.
> >
> 
> Máy mình bình thường toàn 60 độ, khi chạy cái gì nặng toàn 99 - 100 độ
> C không này.
> 

Theo kinh nghiệm của mình thì nếu máy xem pxxn nhiều thì nhiệt độ sẽ
tăng nhanh và tăng nhiều. Nói chung ở phòng lạnh vẫn là tốt nhứt :D 

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115