[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Dual VGA card on Ubuntu 11.10Ngày 10/24/2011 08:00 PM, Anh K. Huynh viết:
Theo kinh nghiệm của mình thì nếu máy xem pxxn nhiều thì nhiệt độ sẽ tăng nhanh và tăng nhiều. Nói chung ở phòng lạnh vẫn là tốt nhứt :D
chắc là pxxn full HD nên mới thế. :))