[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Dual VGA card on Ubuntu 11.10Các anh thì xem, em thì dùng để biên tập, encode , convert các kiểu nhưng không thấy nóng mấy.
Chỉ khỏan add phụ đề vào thì hơi cực . Hé hé


Tiện thể quảng cáo phát. Bác nào có nhu cầu thì PM em http://www.5giay.vn/showthread.php?p=99770201


Vào 20:56 Ngày 24 tháng 10 năm 2011, Huy <[email protected]> đã viết:
Ngày 10/24/2011 08:00 PM, Anh K. Huynh viết:

Theo kinh nghiệm của mình thì nếu máy xem pxxn nhiều thì nhiệt độ sẽ tăng nhanh và tăng nhiều. Nói chung ở phòng lạnh vẫn là tốt nhứt :D

chắc là pxxn full HD nên mới thế. :))


--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]googlegroups.com>--
We are not trying to solve the how-to-administer-my-Linux-box problem.
Lots of people are doing useful work on that.