[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Dual VGA card on Ubuntu 11.10On 10/24/2011 7:59 PM, Anh K. Huynh wrote:
On Mon, 24 Oct 2011 08:02:56 +0200
Hai Nam<[email protected]>  wrote:

Nhiệt độ laptop cao quá thì rất đáng sợ. Vì máy nóng sẽ làm giảm tuổi
thọ pin rất nhiều (kinh nghiệm của việc cho chạy các chương trình
"khủng" trên laptop từ đêm này qua đêm khác :-( ).
Mình mua máy xịn, 2.2Gbz về toàn down xuống còn 1.1Ghz để xài thôi :)

Dung anh oi.Vi may con cpu core I nong vai ma nhiet do tang rat nhanh de vua vua xai rat on dinh