[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Dual VGA card on Ubuntu 11.102011/10/24 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> Mình mua máy xịn, 2.2Gbz về toàn down xuống còn 1.1Ghz để xài thôi :)
>

$ sudo cpufreq-set -r -g {ondemand,powersave,performance}

:-)