[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Hỏi] Khảo sát Linux firewall distributionThân chào anh em.
Mình đang đi học và chưa đi làm nên kiến thức thực tế còn hạn chế. Bữa nay mình có một vấn đề muổn hỏi nhưng anh, chị, chú, bác đã đi làm rồi có thể trả lời giúp mình được hay không.
1. Công ty mọi người đang làm việc đang sử dụng "cái gì" để làm firewall?
2. Có thể đánh giá một mức độ tốt, xấu của một  Linux firewall distribution dựa trên mức độ phổ biến của nó hay khô?
Cám ơn mọi người
--
Nguyễn Văn Quang
[Mobile] 0977.216.773
[E-mail] quangteospk[at]gmail.com
[Skype] quangteospk