[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [Hỏi] Khảo sát Linux firewall distributionOn Thu, 27 Oct 2011 00:26:52 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Thân chào anh em.
> 
> Mình đang đi học và chưa đi làm nên kiến thức thực tế còn hạn chế.
> Bữa nay mình có một vấn đề muổn hỏi nhưng anh, chị, chú, bác đã đi
> làm rồi có thể trả lời giúp mình được hay không.
> 1. Công ty mọi người đang làm việc đang sử dụng "cái gì" để làm
> firewall? 

pfSense

> 2. Có thể đánh giá một mức độ tốt, xấu của một  Linux
> firewall distribution dựa trên mức độ phổ biến của nó hay khô?

Dựa trên trình độ của sysadmin :D

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115