[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [Hỏi] Khảo sát Linux firewall distribution----- Original Message -----
> From: "Quang Nguyễn" <[email protected]>
> To: "SaiGonLug" <[email protected]>
> Sent: Thursday, October 27, 2011 12:26:52 AM
> Subject: [saigonlug] [Hỏi] Khảo sát Linux firewall distribution
>
> 1. Công ty mọi người đang làm việc đang sử dụng "cái gì" để làm
> firewall?

iptables.

> 2. Có thể đánh giá một mức độ tốt, xấu của một Linux firewall
> distribution dựa trên mức độ phổ biến của nó hay khô?

Có. Đây cũng là 1 khía cạnh quan trọng.

Kind regards,
Tuan