[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [Hỏi] Khảo sát Linux firewall distribution1. Iptables + Snort + Tripiwire + Cyperoam
2. Nên đánh giá mức độ tốt xấu dựa trên nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và nhu cầu đáp ứng của nó đối với doanh nghiệp đó

Vào 00:26 Ngày 27 tháng 10 năm 2011, Quang Nguyễn <[email protected]> đã viết:
Thân chào anh em.
Mình đang đi học và chưa đi làm nên kiến thức thực tế còn hạn chế. Bữa nay mình có một vấn đề muổn hỏi nhưng anh, chị, chú, bác đã đi làm rồi có thể trả lời giúp mình được hay không.
1. Công ty mọi người đang làm việc đang sử dụng "cái gì" để làm firewall?
2. Có thể đánh giá một mức độ tốt, xấu của một  Linux firewall distribution dựa trên mức độ phổ biến của nó hay khô?
Cám ơn mọi người
--
Nguyễn Văn Quang
[Mobile] 0977.216.773
[E-mail] quangteospk[at]gmail.com
[Skype] quangteospk

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
We are not trying to solve the how-to-administer-my-Linux-box problem.
Lots of people are doing useful work on that.