[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] TeX2011/10/18 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> Đồng ý :) Không nặng về Toán học thì "dễ" rồi, nhưng phải nói là
> ConTeXt nhìn rất "phê" và cách viết đơn giản hơn so với LaTeX :)

Mình không hiểu là ngoài LaTeX ra, những "nhánh" khác của TeX
có được dùng rộng rãi không nhỉ?

Chắc bác Kỳ Anh cho vài thí dụ điểm.

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/