[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] TeXOn Sat, 29 Oct 2011 10:33:47 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> 2011/10/18 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> > Đồng ý :) Không nặng về Toán học thì "dễ" rồi, nhưng phải nói là
> > ConTeXt nhìn rất "phê" và cách viết đơn giản hơn so với LaTeX :)
> 
> Mình không hiểu là ngoài LaTeX ra, những "nhánh" khác của TeX
> có được dùng rộng rãi không nhỉ?
> 
> Chắc bác Kỳ Anh cho vài thí dụ điểm.
> 

Bác đang câu bài cho SaigonLUg đó hà :D 

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115