[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] TeX2011/10/29 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>> Mình không hiểu là ngoài LaTeX ra, những "nhánh" khác của TeX
>> có được dùng rộng rãi không nhỉ?
>>
>> Chắc bác Kỳ Anh cho vài thí dụ điểm.
>>
>
> Bác đang câu bài cho SaigonLUg đó hà :D

Tùy bác hiểu, tất nheien có nhiều mục đích khác nhau.

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/