[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Linux kernel hackers?Chào các bạn sinh viên ở SGLUG,

Có một anh ở ngoài Hà Nội muốn tìm sinh viên trên toàn quốc
dám liều, dám làm để cùng phát triển module cho nhân Linux.

Vì anh này không đăng ký vào SGLUG nên mình hỏi họ.

Đây là cơ hội cho sinh viên làm việc với
- Lập trình nhúng
- Lập trình hệ thống (can thiệu vào nhân, kernel module mà)
- C/C++
- Cùng chuyên gia mã mở cao cấp

Bạn nào có hứng thú xin liên hệ offline.

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/