[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Linux kernel hackers?On Nov 01, 2011 at 10:35am, Nguyễn Vũ Hưng wrote:
> Chào các bạn sinh viên ở SGLUG,
> 
> Có một anh ở ngoài Hà Nội muốn tìm sinh viên trên toàn quốc
> dám liều, dám làm để cùng phát triển module cho nhân Linux.
> 
> Vì anh này không đăng ký vào SGLUG nên mình hỏi họ.
> 
> Đây là cơ hội cho sinh viên làm việc với
> - Lập trình nhúng
> - Lập trình hệ thống (can thiệu vào nhân, kernel module mà)
> - C/C++
> - Cùng chuyên gia mã mở cao cấp
> 
> Bạn nào có hứng thú xin liên hệ offline.
> 
Chỉ sinh viên thôi hả bác ;;-) 

-- 
It's all magic.  :-)
             -- Larry Wall in <[email protected]>
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U