[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Linux kernel hackers?2011/11/1 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>:
> Chào các bạn sinh viên ở SGLUG,
>
> Có một anh ở ngoài Hà Nội muốn tìm sinh viên trên toàn quốc
> dám liều, dám làm để cùng phát triển module cho nhân Linux.
>
> Vì anh này không đăng ký vào SGLUG nên mình hỏi họ.
>
> Đây là cơ hội cho sinh viên làm việc với
> - Lập trình nhúng
> - Lập trình hệ thống (can thiệu vào nhân, kernel module mà)
> - C/C++
> - Cùng chuyên gia mã mở cao cấp
>
> Bạn nào có hứng thú xin liên hệ offline.
>

1. Liệu đây là viết module để contribute vào nhân hay chỉ đơn thuần là
viết cái gì đó để kiếm tiền thôi bác?
2. Em không có vấn đề gì với các bạn sinh viên, nhưng để gọi là kernel
hackers vậy thì hơi tùy tiện.

An.