[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Linux kernel hackers?2011/11/1 Hoang Tran <[email protected]>:
> Chỉ sinh viên thôi hả bác ;;-)

Không sinh viên cũng OK.
Nhưng khả năng lớn đây là dự án phi lợi nhuận,
phát triển theo sở thích để hoàn thiện bản thân.

Việc bác ấy xin tài trợ thì đang tiến hành.

# Bác này cũng là dân vnoss (ngày xưa), nói tên ra chắc bác Hoàng biết ngay :)-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/