[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Linux kernel hackers?2011/11/1 An NGUYEN <[email protected]>:
> 1. Liệu đây là viết module để contribute vào nhân hay chỉ đơn thuần là
> viết cái gì đó để kiếm tiền thôi bác?

FLOSS.

Kiếm tiền or tài trợ là chuyện khác.

Btw, FLOSS vẫn có thể bán giá dịch vụ và customize mà!

> 2. Em không có vấn đề gì với các bạn sinh viên, nhưng để gọi là kernel
> hackers vậy thì hơi tùy tiện.

Vậy thì gọi là kernel-hacker-wannabe được không?

Mình biết nói vậy danh chưa chính, ngôn chưa thuận, nhưng được cái dễ hiểu.

Ví dụ nhé, từ hacker và cracker bị dùng sai từ báo chí tới người dùng
bình thường.
Cuối cùng, vô hình chung, từ hacker được số đông hiểu/dùng theo nghĩa
được đa số chấp nhận.

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/