[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Linux kernel hackers?2011/11/1 Hoang Tran <[email protected]>:
> Thật lòng thấy An có vẻ hơi bị "sensitive" nhỉ. Mà lại hơi bị "háo
> danh".

+1

> Gọi là kernel hacker thì đã làm sao, nghịch tí rồi gọi là hacker
> cũng chả sao cả mà.

Người chưa có kinh nghiệm rất cần thành tích để ghi vào CV
và cần công việc thật để luyện tập lên tay.

> Mà kiếm tiền thì cũng có sao đâu. Cũng phải cảm ơn
> bác Hưng cung cấp info để những SV muốn làm kernel hacker có người hướng
> dẫn có phải tốt không.  Ngày xưa /me chỉ thèm có thế. Mà kiếm tiền thì
> cũng không sao.

Đúng thế.

Động lực làm việc có thể làm lòng đam mê, khẳng định bản thân và thù lao.

Nếu chưa khẳng định được bản thân thì làm gì có việc, chưa nói gì đến thù lao?

> Làm PHD viết báo mang tên thầy cũng có sao đâu.  Nói
> chung còn trẻ thì không nên nghĩ đến tiền :-D

+1

Ghi mỗi tên thày thì hơi quá đáng.

Tên thày ở trên, tên mình ở dưới thì đỡ lố hơn.

> Can't open /usr/share/games/fortunes/fortunes.dat.

???

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/