[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Linux kernel hackers?On Nov 01, 2011 at 11:14am, Hoang Tran wrote:
> On Nov 01, 2011 at 10:52am, Nguyễn Vũ Hưng wrote:
> > 2011/11/1 Hoang Tran <[email protected]>:
> > > Chỉ sinh viên thôi hả bác ;;-)
> > 
> > Không sinh viên cũng OK.
> > Nhưng khả năng lớn đây là dự án phi lợi nhuận,
> > phát triển theo sở thích để hoàn thiện bản thân.
> > 
> > Việc bác ấy xin tài trợ thì đang tiến hành.
> > 
> > # Bác này cũng là dân vnoss (ngày xưa), nói tên ra chắc bác Hoàng biết ngay :)
> > 
> hì phi lợi nhuận thì mình không ham, việc làm còn không hết. Gì chứ bạn 
> nào thích nghịch linux kernel driver thì mình đưa việc cho :-D Nhàn rỗi 
> thì tí toáy làm cái OS cho nó máu nhỉ 
> 
Tuy vậy /me cũng tò mò xem bạn bác muốn làm gì nhỉ? :-? Kể ra prọject có 
một website, SCM hay cái gì đó cũng hay. 

Bạn nào mà vẫn còn suy nghĩ những người làm ở Linux kernel là làm chơi, 
for fun, for hobby thì suy nghĩ lại nhé. 

-- 
I attribute my success to intelligence, guts, determination, honesty,
ambition, and having enough money to buy people with those qualities.
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U