[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Speak at FOSSASIA 2011Chao cac ban,

tuan nay minh se finalize schedule cho FOSSASIA. Ban nao muon dang ky
bai noi chuyen thi dang ky trong tuan nay giup minh. Cam on cac ban.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&formkey=dGhCMVV2dm9RZEYwNXJDVXlSbWM3aXc6MA#gid=0

Hong Phuc

--------------------------------------

Dear friends,

we will finalize the schedule for FOSSASIA this week. If you still
wish to speak at the event, please register your talk at:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&formkey=dGhCMVV2dm9RZEYwNXJDVXlSbWM3aXc6MA#gid=0

Thank you very much,

Hong Phuc

2011/10/10 Hong Phuc Dang <[email protected]>:
> Chào các bạn,
>
> FOSSASIA năm nay sẽ diễn ra vào ngày 11 - 12 tháng 11 tại:
>
> Trường Đại Học Văn Lang
> Cơ sở 2
> 233A Phan Văn Trị
> Bình Thạnh, HCMC, Vietnam
>
> Mình muốn mời các bạn tham gia thuyết trình tại hội thảo, chủ đề năm
> nay tập trung vào lĩnh vực di động, nhưng các bạn có thể trình bày nội
> dung tùy thích về FOSS. Đăng ký tại:
> http://fossasia.org/speaker-registration.
>
> Bên cạnh đó nếu các bạn muốn tổ chức sub-events như: hack session,
> Ubuntu meet up, Fedora meet up v.v...có thể cho mình biết, mình sẽ sắp
> xếp địa điểm để các bạn họp mặt.
>
> Rất hy vọng gặp lại các bạn tại FOSSASIA 2011 :)
>
> Cám ơn
>
> Hồng Phúc
> 0084 (0) 939871001
> [email protected]
>
> ===================
>
> Dear friends,
>
> FOSSASIA 2011 will take place from 11 - 12 November at:
>
> Van Lang University
> Campus 2
> 233A Phan Văn Trị
> Bình Thạnh District, HCMC
>
> I would like to invite you to speak at the event. All Free and Open
> Source projects are welcome. Please register at
> http://fossasia.org/speaker-registration.
>
> And please also let me know if you would like to organize sub-events
> such as hack session, Ubuntu meet up etc. during FOSSASIA 2011. I can
> arrange rooms and equipment to facilitate that.
>
> I sincerely hope you will be able to attend the event. If you have any
> questions, feel free to contact me at any time :)
>
> Best regards,
>
> Hong Phuc
> 0084 (0) 939871001
> [email protected]
>