[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Speak at FOSSASIA 20112011/11/2 Hong Phuc Dang <[email protected]>:
> Chao cac ban,
>
> tuan nay minh se finalize schedule cho FOSSASIA. Ban nao muon dang ky
> bai noi chuyen thi dang ky trong tuan nay giup minh. Cam on cac ban.
>
> https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&formkey=dGhCMVV2dm9RZEYwNXJDVXlSbWM3aXc6MA#gid=0

Hi Phúc,

Những bài phát biểu *đã* đăng ký ở đâu nhỉ?
Gửi lại cho mình URL với!

Thanks

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/