[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thông tin về các dự án sắp tới của SaigonLUG và kêu gọi anh em tham gia----- Original Message -----
> From: "Nguyen Thai Son" <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Wednesday, November 2, 2011 9:21:16 PM
> Subject: Re: [saigonlug] Thông tin về các dự án sắp tới của SaigonLUG và kêu gọi anh em tham gia

Chào Thầy,

> Thầy muốn nghe tư vấn từ cộng đồng Saigon LUG. Làm sao dạy được
> Ubuntu cho các sinh viên không có máy tính xách tay? Hay là sử dụng
> Live CD, máy có chậm không? Hay sử dụng máy ảo? Cài đặt phần mềm thế
> nào trong trường hợp này.

Nếu là lớp học Linux Desktop basic, không phải cài đặt thêm nhiều gói
ngoài thì hoàn toàn có thể dùng LiveCD thầy ạ.

Btw, có thể đề xuất nhà trường cho phép dành ra 1 partition khoảng 10G
(dùng gparted để tách partition riêng này ngay sau khi boot LiveCD) để
các bạn SV cài Ubuntu thực tập cài luôn dual boot lên đó; nếu cần thì
dual boot với Windows ở MBR.

Kind regards, 
Tuan