[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thông tin về các dự án sắp tới của SaigonLUG và kêu gọi anh em tham giaGửi anh Sơn,

2011/11/2 Nguyen Thai Son <[email protected]>:
> Đoàn TNCS HCM Khoa CNTT ĐHSP TP HCM hợp tác với Thầy Nguyễn Thái Sơn về việc
> phổ cập sử dụng Ubuntu Linux cho sinh viên KHoa CNTT. Đến nay có gần 200 SV
> đăng ký học, trong đó 80 SV có laptop va khoảng 90 SV không có laptop.

Tin tốt. Như vậy cần máy cho 90 sinh viên không có laptop.

Hy vọng đến một lúc mỗi sinh viên có thể mua được laptop $100.

>
> Về việc giảng dạy cho 80 SV có laptop có vẻ thuận lợi. Nhưng việc giảng dạy
> cho 90 SV không có laptop, phải sử dụng máy tính của trường có vẻ không đơn
> giản, vì khi cài đặt hệ điều hành lên desktop sẽ tạo ra GRUB mà các GV CNTT
> gần như không biết gì về GRUB (thành kiến, chứ không phải là không biết).

Việc cài thêm Linux vào sẽ làm người quản trị khó kiểm soát hơn.
Bị mất OS khi cài lại.

Thực ra, lý do là họ không hiểu, không tìm hiểu và có cả thành kiến như anh nói.
Nếu tác động thay đổi được tư tưởng, chủ trương của họ là tốt nhất.

>
> Thầy muốn nghe tư vấn từ cộng đồng Saigon LUG. Làm sao dạy được Ubuntu cho
> các sinh viên không có máy tính xách tay? Hay là sử dụng Live CD, máy có
> chậm không? Hay sử dụng máy ảo? Cài đặt phần mềm thế nào trong trường hợp
> này.

LiveCD:
Tất cả mọi máy đều có CD driver hay không?
Cần confirm lại.

LiveUSB: Khả thi hơn.
Cần confirm mọi máy đều có USB port và BIOS hỗ trợ boot từ USB.

Máy ảo:
Cons:
 - Chiếm HDD, cần cài đặt
 - Sẽ chiếm nhiều RAM và ảnh hưởng CPU.
Nên coi máy ảo là giải pháp cuối cùng.


> Khẩn trương góp ý để kip triển khai.

Chúc lớp học thành công!


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/