[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Thông tin về các dự án sắp tới của SaigonLUG và kêu gọi anh em tham giaVề việc giảng dạy trên máy tính để bàn của trường thì mình đề xuất
cài đặt ubuntu thông qua wubi vì những cái lợi là:

- Khởi chạy song song với windows nhưng không phải tạo phân vùng
riêng phức tạp, ubuntu được cài đặt như phần mềm trong windows, khi
giảng dạy xong nếu không cần thiết có thể gỡ bỏ dễ dàng trong Control
Panel, khôi khục lại không gian trống và trả lại boot chính cho
windows.

- Không phụ thuộc vào USB hay ổ đĩa quang vì chỉ cần tạo một thư
mục, đặt tập tin iso của ubuntu và wubi.exe vào trong đó là có thể
tiến hành cài đặt. Việc sao chép thư mục chứa 2 tập tin này có thể
thực hiện dễ dàng qua mạng nội bộ.

Chúc lớp học triển khai thành công tốt đẹp!