[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thông tin về các dự án sắp tới của SaigonLUG và kêu gọi anh em tham giaOn Wed, 2 Nov 2011 21:21:16 +0700
Nguyen Thai Son <[email protected]> wrote:

> Thầy muốn nghe tư vấn từ cộng đồng Saigon LUG. Làm sao dạy được
> Ubuntu cho các sinh viên không có máy tính xách tay? Hay là sử dụng
> Live CD, máy có chậm không? Hay sử dụng máy ảo? Cài đặt phần mềm thế
> nào trong trường hợp này.

Thầy có sẵn cái máy tính server đủ mạnh, cài freenx server vào rồi ở máy
windows cài thin client vô là xong. Số lượng sinh viên lớn quá thì ...
chắc ít đường truyền và server nào chịu nổi :D 

Chúc thầy thành công!

-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115