[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thông tin về các dự án sắp tới của SaigonLUG và kêu gọi anh em tham gia+1 
Em ủng hộ việc này hết mình. Anh Trúc nếu cần thêm người giúp đỡ thì hú em một tiếng. 
Dùng wubi có vẻ là 1 giải pháp tốt trong trường hợp này.
P/s Tiếc là 6/11 này không đến tham gia được.