[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Thông tin về các dự án sắp tới của SaigonLUG và kêu gọi anh em tham giaMình tham gia với nhé

On 3 Tháng Mười Một, 08:52, Doan, ( HCM )Lương Văn
<[email protected]> wrote:
> +1
> Em ủng hộ việc này hết mình. Anh Trúc nếu cần thêm người giúp đỡ thì hú em
> một tiếng.
> Dùng wubi có vẻ là 1 giải pháp tốt trong trường hợp này.
> P/s Tiếc là 6/11 này không đến tham gia được.