[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thông tin về các dự án sắp tới của SaigonLUG và kêu gọi anh em tham gia2011/11/3 Quynh Vu Do <[email protected]>:
>
> 4) Dùng Wubi cũng tốt. Tuy nhiên khi giảng bên Trường ĐH Công nghệ Hà
> Nội, các máy Windows chạy theo chế độ khi tắt máy và bật lại thì tất
> cả những gì đã làm trong phiên làm việc thì bị biến mất do có phần mềm
> hoàn lại HĐH máy tính theo tình trạng cũ => lúc đó Ubuntu-Wubi đã biến
> mất (nếu tôi không nhớ nhầm).

Anh Quỳnh,

Có lẽ họ dùng DeepFreeze hoặc một app tương tự.
Khi khởi động, máy sẽ đọc data từ một nơi đã lưu sẵn từ trước dạng chỉ đọc.
Do đó, nếu bị nhiễm virus thì khởi lại sẽ hết.

Cơ chế này tự động, dễ vận hành cho người quản trị hệ thống/mạng nhưng
em thấy tư duy tiểu thương nhỏ lẻ ở đây.

Anh Quỳnh có thể chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mạng ở AUF để mọi người
tham khảo được không ạ?


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/