[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] site hostingAnh Kỳ Anh coi xem resource SaigonLug hiện tại ra sao, em lo vụ này cho.


2011/11/3 mori huy <[email protected]>
Mình có 1 cái VPS. Nếu An ok mình sẽ set up cho SaigonLUG.org 1 tài khoản.

Nhưng trình mình kém nên chắc ko tư vấn được gì :D (Thậm chí có thể nhờ An tư vấn lại) :P

Vào 07:41 Ngày 03 tháng 11 năm 2011, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:

Xin chào!

Do mình "hết đạn" rồi nên tới hồi phải sắp xếp lại cái tài khoản
hosting (trong đó có một phần SaigonLUG đang dùng.) Bạn nào có khả
năng thì giúp một tay về hosting, hoặc phụ mình một ít $.

Tuy trang Saigonlug chưa được truy cập nhiều, nhưng đang dùng một
account riêng, mỗi tháng ngốn hết gần 2 đô ^^. Mình đã hân hạnh làm nhà
tài trợ được chừng 2 năm rồi, bi chừ tới phiên các bạn khác tiếp sức
^^.

Mọi người cần thông tin gì thêm thì cứ hỏi nhé.

Cảm ơn rất nhiều!

-- Kỳ Anh ---------

Bonus 1: Trang web hiện do bạn An quản lý toàn bộ. Kỳ Anh chỉ cung cấp
hosting và tư vấn kiểu ném đá :D  Cuối năm nay mình sẽ thanh toán tiền
hosting, nếu thiếu thì sẽ cắt bàn giao cho người khác thôi, cho
Saigonlug đi mây về khói luôn :P


Bonus 2: Thống kê trình hình truy cập
 2009 http://icy.homenet.org/saigonlug/saigonlug_2009.png
 2010 http://icy.homenet.org/saigonlug/saigonlug_2010.png
 2011 http://icy.homenet.org/saigonlug/saigonlug_2011.png

Tình hình là mấy anh em saigonlug cứ lo cãi nhau (sáng sớm ném đá tí^^)
nên lượng truy cập cả năm của SaigonLUG không bằng của Dragula.org
trong một tháng
 http://icy.homenet.org/saigonlug/viettug_2011.png

Bonus 3: Con icy.homenet.org này mỏng lắm mấy bác đừng thử rò mớ nó
die tội nghiệp. Xem status ở
 http://icy.homenet.org/status.html

Bác nào cần limited shell để làm port forwarding thì nói em ^^

--
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--

Thân
Võ Minh Huy
----------------
Email: moriator[at]gmail.com
Yahoo ID: vh_moriator
Skype ID: moriator
Homepage: http://moriator.wordpress.com

P/S: Save trees for a greener world by not printing this email unless you really have to.

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected] || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <[email protected]>--
---
hungnv