[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] site hostingCác bạn đừng lo lắng quá cái vụ hosting. Tui vẫn chu cấp domain & hosting cho saigonlug.org từ ngày nó ra đời... cho đến khi Kỳ Anh ra tay nâng đỡ, hehehe... Nếu cần thì cứ cho nó vìa lại chốn cũ... always welcome!!! Home sweet home!

Cheers!
 
Tran Van Tuan (Mr. Cyberedsun)
+84 903 355 908
Vintage car for rent: www.kelangthang.com/citroen

From: Anh K. Huynh <[email protected]>
To: [email protected]
Sent: Thursday, November 3, 2011 7:41 AM
Subject: [saigonlug] site hosting

Xin chào!

Do mình "hết đạn" rồi nên tới hồi phải sắp xếp lại cái tài khoản
hosting (trong đó có một phần SaigonLUG đang dùng.) Bạn nào có khả
năng thì giúp một tay về hosting, hoặc phụ mình một ít $.

Tuy trang Saigonlug chưa được truy cập nhiều, nhưng đang dùng một
account riêng, mỗi tháng ngốn hết gần 2 đô ^^. Mình đã hân hạnh làm nhà
tài trợ được chừng 2 năm rồi, bi chừ tới phiên các bạn khác tiếp sức
^^.

Mọi người cần thông tin gì thêm thì cứ hỏi nhé.

Cảm ơn rất nhiều!

-- Kỳ Anh ---------

Bonus 1: Trang web hiện do bạn An quản lý toàn bộ. Kỳ Anh chỉ cung cấp
hosting và tư vấn kiểu ném đá :D  Cuối năm nay mình sẽ thanh toán tiền
hosting, nếu thiếu thì sẽ cắt bàn giao cho người khác thôi, cho
Saigonlug đi mây về khói luôn :P


Bonus 2: Thống kê trình hình truy cập
  2009 http://icy.homenet.org/saigonlug/saigonlug_2009.png
  2010 http://icy.homenet.org/saigonlug/saigonlug_2010.png
  2011 http://icy.homenet.org/saigonlug/saigonlug_2011.png

Tình hình là mấy anh em saigonlug cứ lo cãi nhau (sáng sớm ném đá tí^^)
nên lượng truy cập cả năm của SaigonLUG không bằng của Dragula.org
trong một tháng
  http://icy.homenet.org/saigonlug/viettug_2011.png

Bonus 3: Con icy.homenet.org này mỏng lắm mấy bác đừng thử rò mớ nó
die tội nghiệp. Xem status ở
  http://icy.homenet.org/status.html

Bác nào cần limited shell để làm port forwarding thì nói em ^^

--
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115

--
You received this message because you're subscribed to the mailing list "Saigon GNU/Linux User Group".
List Address: [email protected]  || List Archive: http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe from this group, send email to <saigonlug+[email protected]>